(Aanvullend) schenken voor de eigen woning in 2017

Sinds 1 januari 2017 is de bestaande verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning permanent verhoogd naar €100.000 per schenker. De begunstigde hoeft geen kind van de schenker te zijn om deze schenkingsvrijstelling te kunnen benutten. Hij/zij moet wel voldoen aan de leeftijdsgrenzen. De begunstigde (of zijn/haar fiscaal partner) moet tussen 18 en 40 jaar zijn. Het is sinds 1 januari 2017 ook mogelijk geworden om de schenking te spreiden over drie achtereenvolgende jaren.Schenkt u bijvoorbeeld in 2017 voor het eerst met toepassing van de verhoogde schenkingsvrijstelling € 30.000 voor de eigen woning? U kunt die schenking dan in 2018 en/of 2019 nog aanvullen tot maximaal € 100.000.

Let op!

Wordt de vrijgestelde schenking voor de eigen woning over 2 of 3 jaren gespreid? De begunstigde (of zijn/haar fiscaal partner) moet in al deze jaren voldoen aan de leeftijdsgrenzen.

Al eerder een verhoogde schenkingsvrijstelling benut?

Het kan zijn dat de begunstigde vóór 2017 al gebruik heeft gemaakt van een verhoogde vrijstelling. De vraag is dan of u dan ook nog een vrijgestelde aanvulling kunt doen. Het antwoord hangt af van de persoon van de begunstigde en/of het moment van die eerdere vrijgestelde schenking. Is de begunstigde geen kind van de schenker en heeft hij/zij gebruikgemaakt van de tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning in de periode oktober 2013 tot 1 januari 2015? Er kan dan geen  vrijgestelde aanvulling worden gedaan.

Is de begunstigde uw kind?

Heeft uw kind al eerder een verhoogde vrijstelling benut? Het hangt dan af van het jaar waarin uw kind die schenkingsvrijstelling heeft benut of de schenking nog vrijgesteld kan worden aangevuld in 2017 en/of 2018. Heeft uw kind een verhoogde schenkingsvrijstelling benut in de jaren vóór 2010 dan geldt als tijdelijke regeling dat u nog een extra eenmalige vrijgestelde schenking kunt doen van € 27.650 (bedrag 2017). Die schenking moet uw kind dan wel benutten voor de eigen woning (of eventueel een dure studie zie hiervoor). Heeft uw kind een verhoogde schenkingsvrijstelling benut in 2010 tot en met 2014? In dat geval is in het geheel geen aanvulling mogelijk in 2017 en latere jaren. Heeft uw kind een verhoogde schenkingsvrijstelling benut in 2015 of 2016? In 2017 en/of 2018 kan dan in totaal nog € 46.612 belastingvrij worden geschonken voor de eigen woning. Dat geldt ook als uw kind de vrijstelling voor de eigen woning in 2015 of 2016 niet maximaal heeft benut. Heeft u uw kind (of diens partner) in 2016 bijvoorbeeld € 30.000 geschonken met toepassing van de vrijstelling in
plaats van het maximum van € 53.016 (in 2016)? U kunt in dat geval dus niet maximaal € 70.000 aanvullen, maar slechts €46.612. Na 2018 is geen enkele vrijgestelde aanvulling meer mogelijk als in de jaren 2010 tot en met 2016 door uw kind al een verhoogde vrijstelling is gebruikt.

Conclusie

Sinds 1 januari 2017 kunt u (gespreid) vrijgesteld schenken voor de eigen woning tot € 100.000. De begunstigde hoeft niet uw kind te zijn, maar hij/zij (of diens partner) moet wel aan de leeftijdsgrenzen (18-40 jaar) voldoen. Is al vóór 2017 een verhoogde vrijstelling benut? In dat geval kunt u in 2017 of 2018 alleen een vrijgestelde aanvulling doen aan uw kind (of diens partner) als u tussen 2010 en 2014 niet aan hem/haar heeft geschonken én uw kind (of diens partner) ook in 2017 en/of 2018 aan de leeftijdgrenzen voldoet.