All Posts By

Wouters Advies

Vermogenstoets zorgtoeslag verhoogd

Door | Fiscaal kwartaaltje

Om voor de zorgtoeslag in aanmerking te komen, mag uw inkomen niet te hoog zijn. Heeft u geen toeslagpartner? Uw inkomen mag dan niet hoger zijn dan € 28.720. Heeft u wel een toeslagpartner dan ligt de inkomensgrens bij € 35.996 voor u samen. Daarnaast mag u ook niet te veel vermogen hebben. De vermogenstoets…

Lees meer

Meer kindgebonden budget

Door | Fiscaal kwartaaltje

Het kindgebonden budget is in tegenstelling tot de kinderbijslag wel inkomensafhankelijk. U komt voor het maximumbedrag in aanmerking als u een (gezamenlijk) inkomen heeft tot € 20.451. Daarboven neemt het budget af, naarmate uw inkomen stijgt. Ook uw gezamenlijk vermogen is van belang. U mag op 1 januari 2018 niet meer vermogen hebben dan € 143.415….

Lees meer

Laat uw WOZ-beschikking controleren

Door | Fiscaal kwartaaltje

Binnenkort valt de WOZ-beschikking weer op uw deurmat. Deze WOZ-beschikking betreft de waarde van de woning of het gebouw per 1 januari 2017. Het verdient aanbeveling deze beschikking te (laten) controleren, want hoewel de woningmarkt wel weer is aangetrokken, profiteert niet iedere huizenbezitter van dit herstel. De WOZ-beschikking is niet alleen relevant voor de gemeentelijke heffingen, maar…

Lees meer

Maximum uurprijzen kinderopvang 2018

Door | Fiscaal kwartaaltje

In 2018 stijgen de maximale uurprijzen waarvoor kinderopvangtoeslag kan worden gekregen. De maximale uurprijs voor dagopvang wordt € 7,45 (in 2017: € 7,18), voor buitenschoolse opvang € 6,95 (in 2017: € 6,69) en voor gastouderopvang € 5,91 (in 2017: € 5,75). Per kind kunt u maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. U vraagt de kinderopvangtoeslag…

Lees meer

Tijdelijke subsidie loopbaan-ontwikkeladvies voor 45-plussers

Door | Fiscaal kwartaaltje

Begin december 2017 is de subsidieregeling van start gegaan voor een ontwikkeladvies voor werkende 45-plussers in bepaalde beroepsgroepen, zoals catering- en verkoopmedewerkers, maar bijvoorbeeld ook voor mensen die secretarieel werk of schoonmaakwerk verrichten. Daarnaast wordt er subsidie verleend voor trainingstrajecten ontwikkeladvies voor leidinggevenden van werkenden. Samen met een loopbaanadviseur worden vragen beantwoord over wat een werknemer kan, wat…

Lees meer