All Posts By

Wouters Advies

Hoger maximumbijdrageloon en bijdragen Zvw

Door | Fiscaal kwartaaltje

U betaalt als werkgever over het loon van uw werknemers meestal de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw). In bepaalde gevallen betaalt de werknemer zelf een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, die u dan inhoudt op zijn/haar nettoloon. Dat geldt bijvoorbeeld voor pseudo-werknemers (opting-in), maar ook voor DGA’s (bestuurders van hun BV) die niet verplicht…

Lees meer

Nieuwe regels stukloon

Door | Fiscaal kwartaaltje

U moet sinds 1 januari 2018 aan werknemers die stukloon ontvangen ook ten minste het wettelijk minimumloon betalen. Dat moet voorkomen dat (minder snel werkende) werknemers minder loon verdienen dan het wettelijk minimumloon. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor specifieke werkzaamheden in een bedrijfstak. Daarvoor kan een verzoek worden…

Lees meer

Uitbetalen en uitruilen overuren

Door | Fiscaal kwartaaltje

U moet sinds 1 januari 2018 alle werknemers die meer werken dan de normale arbeidsduur van een fulltime werkweek (meestal 36, 38 of 40 uur per week) minimaal evenredig meer minimumloon betalen. Daarnaast gelden er sinds 1 januari 2018 nieuwe regels voor het uitruilen van loon voor overuren die tegen…

Lees meer

Moet uw bv een arbocontract sluiten?

Door | Fiscaal kwartaaltje

U heeft een bv en u bent directeur-grootaandeelhouder en enig werknemer van uw bv. Is uw bv dan verplicht om een contract met een arbodienst te sluiten? Hoewel de Hoge Raad u als ‘werknemer’ ziet voor het arbeidsrecht, ziet het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid u als ‘zelfstandige’. Uw…

Lees meer