Belastingplannen sociale zekerheid en arbeidsrecht 2016

1. Premiekorting arbeidsgehandicapten voor doelgroep banenafspraak

Vanaf 1 januari 2016 komt er een premiekorting arbeidsgehandicapten bij, namelijk de gemeentelijke doelgroep banenafspraak. Hierdoor gaat de premiekorting arbeidsgehandicapten voor de bestaande gemeentelijke doelgroep (bijvoorbeeld voor mensen met een uitkering krachtens de Wajong) omlaag van € 7.000 naar € 2.000 per jaar. Het bedrag van de premiekorting arbeidsgehandicapten voor het in dienst nemen van mensen met een WIA-uitkering wijzigt niet.

2. Nieuw loonkostenvoordeel bij werknemers met lage lonen

Er wordt in 2017 ook een nieuw loonkostenvoordeel geïntroduceerd. Heeft u dan een werknemer in dienst met een uurloon tussen 100% en 110% van het wettelijk minimumloon, dan krijgt u maximaal

€ 2.000 per werknemer per jaar. Bedraagt het uurloon van de werknemer tussen 110% en 120% van het wettelijk minimumloon, dan ontvangt u maximaal € 1.000 per werknemer per jaar. U moet de werknemer wel voor ten minste 1.248 verloonde uren in dienst hebben en de werknemer mag de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.

3. Omvorming premiekortingen

De bestaande premiekortingen voor oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking worden vanaf 2018 omgevormd tot loonkostenvoordelen. Dit zijn tegemoetkomingen die u als werkgever voortaan moet stimuleren om deze werknemers in dienst te nemen. De tegemoetkomingen bedragen € 6.000 (nu nog € 7.000) per werknemer per jaar gedurende drie jaar.

Let op

U moet voor de loonkostenvoordelen – net als bij de premiekortingen – een doelgroepverklaring van de werknemer in uw administratie bewaren. De werknemer vraagt deze verklaring aan bij het UWV of de gemeente, afhankelijk van de uitkering die werd genoten voorafgaand aan de dienstbetrekking. De werknemer kan ook u als werkgever machtigen om dit te doen. Zodra u de doelgroepverklaring in uw bezit heeft, zet u een kruisje bij het loonkostenvoordeel in de loonaangifte. Met deze indicatie verzoekt u formeel om in aanmerking te komen voor een loonkostenvoordeel.