Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Er wordt een nieuwe poging gedaan om de wettelijke gemeenschap van goederen te bepreken. Enkele jaren geleden strandde een poging daartoe. In het nieuwe wetsvoorstel wordt voorgesteld om de algemene gemeenschap van goederen te beperken tot het vermogen dat u en uw partner opbouwen tijdens het huwelijk. Vermogen dat u elk had voor het huwelijk, giften en erfenissen die u ontvangt tijdens het huwelijk blijven privévermogen van de partner die deze vermogensbestanddelen ontvangt. Als u niet vastlegt wat uw vermogen was voordat u in het huwelijk trad of als u de tijdens het huwelijk ontvangen schenkingen en/of erfenissen niet administreert, dan wordt er van uit gegaan dat deze goederen tot de gemeenschap behoren. U zult dan moeten bewijzen dat dit niet zo is.