Deeltijdoplossing voor gevolgen automatisering

Er zijn functies die door de komst van de automatisering in minder tijd kunnen worden uitgeoefend. Maar hoe lost u dit arbeidsrechtelijk op? U kunt met uw werknemer in een vaststellingsovereenkomst overeenkomen dat hij/zij voor een aantal uren wordt ontslagen. Uw werknemer kan dan zijn/haar baan gedeeltelijk behouden. Als aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan (regel dit goed in de overeenkomst!), kan voor het urenverlies een WW-aanvraag worden gedaan.

Transitievergoeding

U hoeft in principe bij een vaststellingsovereenkomst geen transitievergoeding te betalen, maar door dit wel aan te bieden (vergoeding naar rato van het urenverlies), draagt dit natuurlijk wel bij aan een soepele onderhandeling over een afscheidsregeling.

Let op

De hoogte van de transitievergoeding hangt af van de duur van het dienstverband en het maandloon van de ontslagen werknemer. Er geldt wel een maximum of een jaarloon als dat hoger is. Het maximum is per 1 januari 2018 omhoog gegaan van € 77.000 naar € 79.000.