Eindejaarsactualiteiten 2016

In het eerste item van de Eindejaarsactualiteiten 2016 gaan we in op de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) en de overgang naar het systeem met modelovereenkomsten. Na het uitbrengen van deze uitgave heeft zich hierin echter een belangrijke nieuwe ontwikkeling voorgedaan. De handhaving van de Wet DBA is namelijk opgeschort van 1 mei 2017 tot 1 januari 2018. Dit betekent dat zzp’ers en opdrachtgevers tot die tijd en over die periode geen boete of naheffing krijgen. Alleen als er overduidelijk sprake is van schijnzelfstandigheid zal de Belastingdienst vanaf 1 mei 2017 wel de nieuwe regels van de Wet DBA handhaven. In de tussenliggende periode wordt gekeken of de Wet DBA gemoderniseerd kan worden. Medio 2017 wordt opnieuw beoordeeld of verder uitstel nodig en/of gewenst is.

Download hier de Eindejaarsactualiteiten 2016