Dit jaar pensioen afkopen met hoogste korting

Dit jaar is er een einde gekomen aan de pensioenopbouw in eigen beheer. U kreeg drie mogelijkheden voor de bestaande pensioenaanspraken. Een van die mogelijkheden is afkoop van al uw in eigen beheer uitgevoerde pensioenaanspraken met een korting. Een gedeeltelijke afkoop is niet mogelijk. Kiest u er dit jaar voor om uw pensioenaanspraken af te kopen, dan ontvangt u een bedrag ineens in plaats van jaarlijkse uitkeringen vanaf uw pensioendatum. Over dit bedrag ineens moet u belasting betalen, maar u krijgt een korting van 34,5%. Koopt u af in 2018 of 2019? De korting bedraagt dan 25% respectievelijk 19,5%. De korting wordt berekend over de afkoopwaarde van uw pensioenvoorziening. Maar was de fiscale waarde van uw pensioenvoorziening op 31 december 2015 lager dan de afkoopwaarde, dan wordt de korting verleend over het bedrag van de voorziening eind 2015. De afkoopwaarde is de fiscale waarde van uw pensioenvoorziening op het afkoopmoment. U hoeft geen revisierente te betalen, maar uw BV moet wel loonbelasting inhouden en afdragen.

Tip!

Kiest u voor afkoop, dan bent u verplicht om de Belastingdienst hierover te informeren. Dat doet u met een speciaal formulier.

Pensioenrichtleeftijd gaat omhoog naar 68 jaar: bereid u voor

Pensioenregelingen zijn de laatste jaren vaak gewijzigd. En dat gaat voorlopig nog wel even door. Een belangrijke wijziging die op 1 januari 2018 ingaat, is de verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar. Dit wil zeggen dat het pensioen wordt opgebouwd op basis van een pensioenleeftijd van 68 jaar. U zult uw pensioenregelingen hier waarschijnlijk op moeten aanpassen. Maar dat gaat niet zomaar. Het pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde van uw werknemers, waarin u niet eenzijdig wijzigingen kunt aanbrengen. U zult dus in overleg moeten treden met uw werknemers of hun vertegenwoordigers.

Tip!

Dat overleg kost tijd en dus doet u er verstandig aan om daar tijdig mee te beginnen.