Maximum uurprijzen kinderopvang 2018

In 2018 stijgen de maximale uurprijzen waarvoor kinderopvangtoeslag kan worden gekregen. De maximale uurprijs voor dagopvang wordt € 7,45 (in 2017: € 7,18), voor buitenschoolse opvang € 6,95 (in 2017: € 6,69) en voor gastouderopvang € 5,91 (in 2017: € 5,75). Per kind kunt u maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. U vraagt de kinderopvangtoeslag aan voor de opvangkosten die zijn gemaakt vanaf 3 maanden vóór de datum van de aanvraag. Wordt u of uw partner in 2018 werkloos, dan behoudt u gedurende zes maanden dezelfde aanspraak op kinderopvangtoeslag.

Let op

Gaat uw kind in 2018 naar een peuterspeelzaal? U komt dan ook in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag, als u aan de voorwaarden voldoet. Sinds 1 januari 2018 zijn peuterspeelzalen namelijk ook kinderdagverblijven.