Meer kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is in tegenstelling tot de kinderbijslag wel inkomensafhankelijk. U komt voor het maximumbedrag in aanmerking als u een (gezamenlijk) inkomen heeft tot € 20.451. Daarboven neemt het budget af, naarmate uw inkomen stijgt. Ook uw gezamenlijk vermogen is van belang. U mag op 1 januari 2018 niet meer vermogen hebben dan € 143.415. Heeft u geen toeslagpartner? In dat geval ligt de vermogensgrens bij € 113.415. Ook het aantal kinderen en de leeftijd van die kinderen zijn van invloed op de hoogte van het budget. Het maximale bedrag voor het eerste kind bedraagt in 2018 € 1.150 per jaar. Het bedrag voor het tweede kind bedraagt maximaal € 900 per jaar. Voor ieder volgend kind ontvangt u € 295. Zijn uw kinderen tussen de 12 en 15 jaar, dan wordt uw kindgebonden budget maximaal verhoogd met € 236. Zijn uw kinderen 16 of 17 jaar? Het kindgebonden budget wordt dan maximaal verhoogd met € 421.

Let op!

Komt u in aanmerking voor het kindgebonden budget en bent u alleenstaand?
In dat geval krijgt u in 2018 extra budget van maximaal € 3.101 per jaar.