Minder en korter partneralimentatie

De alimentatieduur en de hoogte van de alimentatie worden naar beneden bijgesteld. Dat staat in een initiatiefwetsvoorstel Wet herziening partneralimentatie. Strandt uw huwelijk al binnen 3 jaar, dan bestaat er geen recht op partneralimentatie. Gaat u na 3 jaar scheiden, dan is de duur van de alimentatie beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Als uw kinderen echter jonger zijn dan 12 jaar of als u als alimentatieplichtige partner de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, dan kan hiervan worden afgeweken.

De hoogte van alimentatie wordt niet meer gericht op een vergoeding voor inkomensverlies, maar meer voor de achterstand op de arbeidsmarkt die is ontstaan doordat één van de partners minder inzetbaar was voor de arbeidsmarkt.

Let op

Op lopende alimentatieverplichtingen blijven de huidige regels van toepassing. De nieuwe wetgeving gaat gelden voor alimentatieverplichting die ontstaan na de inwerkingtreding van de nieuwe wet. U kunt afspraken met elkaar maken om van deze wettelijke regeling af te wijken, bijvoorbeeld bij huwelijkse voorwaarden.