Naam curator al bekend vóór faillietverklaring

Als uw onderneming failliet dreigt te gaan, kunt u al vóór de faillietverklaring aan de rechter vragen wie hij zal benoemen tot curator voor het faillissement. U bereidt het faillissement dan samen met de toekomstige curator voor. Dit vergroot zowel de kans op verkoop van eventuele gezonde onderdelen tegen een zo hoog mogelijke prijs, als de kans op behoud van werkgelegenheid. Rechters passen deze handelwijze in de praktijk al veel toe zonder dat hiervoor een wettelijk kader bestaat. Dat kader komt er met het onlangs ingediende wetsvoorstel ‘Wet continuïteit onderneming I’.

Een failliet verklaarde onderneming kan te maken krijgen met leveranciers die niet meer willen leveren, klanten die wegblijven en werknemers die zo snel mogelijk op zoek gaan naar een andere baan. Zo kan uw bedrijf in korte tijd stil komen te liggen en daalt de waarde van uw onderneming, waardoor de kans op een doorstart kleiner wordt. De stille voorbereidingsfase tot aan de faillietverklaring moet dit effect ondervangen.