Nog steeds veel onduidelijk over wijziging pensioen in eigen beheer

Heeft u een pensioen in eigen beheer? Daarin komt verandering per 1 januari 2016. Dat is althans de streefdatum van de staatssecretaris. Hij heeft twee alternatieven aangedragen voor het pensioen in eigen beheer: de oudedagsbestemmingsreserve (OBR) en het oudedagssparen in eigen beheer (OEB). De OBR is een regeling binnen de vennootschapsbelasting, waarbij uw BV jaarlijks ten laste van de winst een bedrag toevoegt aan een pensioenreserve. Met de opgebouwde pensioenpot koopt u op pensioendatum een lijfrente. Tijdens de opbouwfase behoort de pensioenreserve echter tot het eigen vermogen van de BV. U bent niet verplicht om dit ook voor pensioen te gebruiken. Dat is wel het geval bij pensioenopbouw via de OEB. U bouwt deze pensioenpot op via jaarlijkse inhouding op uw loon. De pensioenpot komt als schuld op de balans van uw BV te staan en wordt op pensioendatum gebruikt voor de aankoop van een lijfrente.

Let op

Welk alternatief het gaat worden is onduidelijk. De staatssecretaris geeft wel een voorkeur aan voor de OEB. Tegelijkertijd acht hij het ook niet ondenkbaar dat de bestaande pensioenaanspraken blijven bestaan en worden bevroren. Ook is nog onduidelijk wat er gaat gebeuren in het geval u als DGA al een pensioenuitkering van uw BV ontvangt. Gezien de onduidelijkheid die er nog steeds bestaat, is het zeer de vraag of de gewenste inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2016 wordt gehaald.