Ook de kinderalimentatie gaat op de schop

Ook de kinderalimentatie gaat waarschijnlijk wijzigen. Er ligt hiervoor een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Daarin staat dat voortaan beide ouders moeten bijdragen aan de kinderalimentatie en niet alleen de meest verdiende ouder. Ook de verdeling van de zorg krijgt meer invloed op de hoogte van de alimentatie. Verder wordt voorgesteld om de alimentatieleeftijd te verlagen van 21 tot 18 jaar. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt voor kinderen die studeren. Voor deze kinderen loopt de alimentatieplicht door tot zij 23 jaar zijn.