Overheidsadvies

Wouters Overheidsadvies biedt overheids- en overige non-profitinstellingen duurzame oplossingen voor financiële vraagstukken en projecten op beleids- en beheersmatig gebied.

U staat centraal

Onze betrokkenheid gaat uit van uw persoonlijke intenties. Kwalitijd uit zich in onze heldere en praktische adviezen die zijn afgestemd op uw situatie. Zo kunt ú uw kostbare tijd volledig besteden aan uw core business. Continuïteit blijkt uit onze benaderingswijze, waarbij de lange termijn voorop staat. Hoe beter we u en uw wereld kennen, des te beter zijn wij in staat om u met onze adviezen waardevolle bouwstenen aan te reiken en behulpzaam te zijn.

Onze werkwijze

Wij werken met grote zorgvuldigheid. Eerst brengen wij in een gesprek uw behoeften zo goed mogelijk in kaart. Daarnaast bekijkt een vaste klantadviseur jaarlijks in een persoonlijk gesprek of Wouters Overheidsadvies haar diensten verder op uw wensen kan afstemmen.

Onze medewerkers ontwikkelen zich continu door het volgen van opleidingen, cursussen en trainingen en het bijhouden van vakliteratuur. De adviseurs hebben een vaste dienstbetrekking. Hierdoor zijn zij snel inzetbaar en kunt u ook bij langdurige of vervolgopdrachten rekenen op een vertrouwd gezicht binnen uw organisatie.

u

Onderzoek

Wij verrichten rechtmatigheids-, doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken op diverse terreinen. Ook bent u voor het opstellen van financiële beleidsnota’s, een begroting of rekening in één oogopslag (BIEO en RIEO) bij ons aan het juiste adres. Wouters Overheidsadvies heeft ervaring in organisatieonderzoek en het beschrijven van werkprocessen, maar ook bij de keuze voor en implementatie van financiële systemen kunt u van ons een gedegen advies verwachten. Tenslotte gaan wij, in samenwerking met onze partners, de mogelijkheden na van ESF-subsidies en kunnen wij u verder begeleiden in het ESF-traject.

Ondersteuning en interim management

Voor wat betreft ondersteuning; tijdelijke inzet bij gebrek aan capaciteit en/of kennis in geval van ziekte, openstaande vacatures en dergelijke op zowel MBO- als HBO-niveau. En als het gaat om interim management: extra inzet of tijdelijke vervanging op leidinggevend of managementniveau.

Opleidingen

Verzorgen van opleidingen op maat op het gebied van gemeentefinanciën en rechtmatigheid.

Recente columns

Tips, actie- en aandachtspunten alle belastingbetalers

1. Bijtellingscategorieën auto van de zaak in 2016 aangescherpt Rijdt u in een zuinige (bestel)auto van de zaak? In dat geval heeft u een bijtelling wegens het privégebruik van 0%, 4%, 7%, 14% of 20%, afhankelijk van de CO2-uitstoot van uw (bestel)auto. Dat blijft zo... Meer informatie

Belastingplannen pensioen en lijfrente 2016

1. Afkoop woekerpolis minder zuur Heeft u al dan niet noodgedwongen voor de afkoop van een woekerpolis gekozen, houd er dan rekening mee dat u over de afkoopsom belasting en ook revisierente moet betalen. Dat pakt vaak onvoordelig uit. De afkoopwaarde van de polis kan... Meer informatie

Medewerkers

Wil Wouters

Wil Wouters

Directeur / Belastingadviseur

w.wouters@woutersadvies.nl

Christian Driessen

Christian Driessen

Belastingadviseur

c.driessen@woutersadvies.nl

Chantal van Hofwegen-de Veij

Chantal van Hofwegen-de Veij

Secretaresse

c.van.hofwegen@woutersadvies.nl