Tijdelijke subsidie loopbaan-ontwikkeladvies voor 45-plussers

Begin december 2017 is de subsidieregeling van start gegaan voor een ontwikkeladvies voor werkende 45-plussers in bepaalde beroepsgroepen, zoals catering- en verkoopmedewerkers, maar bijvoorbeeld ook voor mensen die secretarieel werk of schoonmaakwerk verrichten. Daarnaast wordt er subsidie verleend voor trainingstrajecten ontwikkeladvies voor leidinggevenden van werkenden. Samen met een loopbaanadviseur worden vragen beantwoord over wat een werknemer kan, wat hij/zij wil, hoe de toekomst van zijn/haar vak eruit ziet en wat er nodig is om ook in de toekomst gezond te kunnen blijven werken. Het ontwikkeladvies is een persoonlijk ontwikkelplan voor de komende jaren. De subsidie bedraagt € 600 voor een ontwikkeladviestraject en € 300 voor een individueel trainingstraject voor een leidinggevende. Voor een trainingstraject voor drie tot en met tien leidinggevenden kan een subsidie worden verkregen van € 900.

Aanvragen

De subsidie wordt aangevraagd door een loopbaanadviseur of een rechtspersoon waartoe deze adviseur in dienstbetrekking staat. Wordt het traject gestart en afgerond voor 26 maart 2018, dan kan de aanvraag achteraf worden ingediend tussen 26 maart 2018 en 4 mei 2018. Voor trajecten die later starten en worden afgerond, kan een aanvraag doorlopend worden ingediend tot 1 juli 2019. De aanvragen worden behandeld in de volgorde van binnenkomst.