Verdeling bij huwelijkse voorwaarden na 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 wijzigt het huwelijksvermogensrecht. Trouwt u vanaf die datum en regelt u onderling verder niets, dan trouwt u niet meer op basis van een algehele maar een beperkte gemeenschap van goederen. Voor de schenk- en erfbelasting is van belang dat na 1 januari 2018 ontvangen schenkingen en erfenissen niet meer in de gemeenschap van goederen vallen, maar privébezit zijn en blijven.

Huwelijkse voorwaarden en schenkbelasting

Wilt u niet op basis van de beperkte gemeenschap van goederen trouwen (registreren), dan kunt u vanaf 1 januari 2018 daar van afwijken bij huwelijkse voorwaarden. Zo kunt u bij huwelijkse voorwaarden regelen dat u toch op basis van algehele gemeenschap van goederen getrouwd bent. Maar ook een andere verdeling is mogelijk. Dit kan wel gevolgen hebben voor de schenkbelasting als een voorstel uit de Belastingplannen 2018 de parlementaire eindstreep haalt. Uitgangspunt van het voorstel is dat bij een gelijke gerechtigdheid tot het gezamenlijk vermogen (50 : 50) er geen sprake is van een schenking. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een algehele huwelijksgemeenschap met gelijke delen voor de partners. In de volgende situaties is schenkbelasting echter wel aan de orde:

  • de minstvermogende van u beiden krijgt bij het aangaan van de huwelijkse voorwaarden een groter aandeel in het totale vermogen dan 50%;
  • of de meestvermogende van u beiden krijgt bij het aangaan van de huwelijkse voorwaarden een groter aandeel in het totale vermogen.

De schenkbelasting is dan verschuldigd voor zover het verkregen aandeel meer bedraagt dan de helft van het totale vermogen. Een vergelijkbare bepaling wordt ook voorgesteld voor de erfbelasting. Verder geldt het voorgestelde ook voor ongehuwde samenwoners die een notarieel samenlevingscontract sluiten.

Nephuwelijk

Als de inspecteur van de Belastingdienst kan aantonen dat een huwelijk of notarieel samenlevingscontract wordt gesloten
met als voornaamste doel het ontgaan van schenk- en erfbelasting, dan wordt schenk- of erfbelasting geheven over
iedere vermogensverschuiving tussen de partners, ongeacht de omvang van de verschuiving. De partners zijn in dit geval
ook geen partners voor het lage partnertarief van 10% of 20%, maar worden belast tegen een tarief van 30% of 40%.